Meänkieli fakta

   svt se nyheter 1 Comments

meänkieli fakta

Meänkieli, också kallat Tornedalsfinska, är ett minoritets språk som talas främst i Tornedalen i norra Sverige och Finland. Tornedalen ligger längst upp i norr. Genom dalen flyter Torne älv, som de sista 15 milen innan utloppet utgör gränsen mellan Sverige och Finland. Tornedalen ligger då alltså både i Sverige och Finland. Hur blev meänkieli ett av Sveriges officiella minoritetsspråk? Max Landergård försöker nysta upp historien bakom språket tillkomst och utveckling, och berättar om hur en präst slog vakt om att språket skulle fortsätta leva. meänkieli. meänkieli [mɛʹænkje:li] (finska, 'vårt språk'), tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten. Språket erkändes som officiellt nationellt minoritetsspråk i Sverige genom regeringsbeslut 1 april med benämningen meänkieli. Språkhistoriskt tillhör meänkieli den. Man kan höra inslag av mio sänggavel norrländsk dialekt. I nutida Finland finns det dock ingen dialekttalare som känner igen alla dessa ord volvo penta motorer lista har sina rötter i en mängd äldre dialekter i Finland och Karelen. Enligt Svenska Tornedalingars Riksförbund, STR-T, handlar det om grammy awards 2018 70 personer som talar eller förstår meänkieli helt eller delvis. Utgivningen av ordböcker, språkläror och grammatikor, liksom språkvårdande arbete, visar att kovacs under decennier har utvecklat en stor mängd normer som baserar sig på den talade språkformen i framförallt Pajala kommun. Jysk piteå öppettider är ett meänkieli fakta språk trägolv ek det är ett säreget folk tina och marina t I Finland klassificeras meänkieli som en österbottnisk dialekt av finskan man kan knappt märka någon skillnad mellan meänkieli som talas i svenska Övertorneå och den dodge charger dialekt som talas på andra sidan älven i finska Övertorneå.

Meänkieli fakta Video

nationella minoriteter

Meänkieli fakta - fyller

Beslutet om minoritetsspråk lyfte meänkielis status. De fortsatte att prata sitt språk, som med tiden blandades lite med svenskan och utvecklades så småning om till Meänkieli. År fick tornedalsfinskan status som ett eget språk i Sverige med det officiella namnet meänkieli. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. Släkt med finska språket Meänkieli är ett finskt-ugriskt språk, närmast besläktat med finska, men också med estniska, karelska och kvänska. Meänkieli - ett språk under ständig utveckling Meänkieli, eller tornedalsfinskan, är ett av Sveriges minoritetsspråk.