Öja kyrka

   svt play nyheter 1 Comments

öja kyrka

Kykran omgärdas av en hög mur med inlagda medeltida gravstenar. Norr om kyrkan finns ruinen av en kastal från omkring Kyrkan har ett treskeppigt långhus med ingångar i norr och söder, ett smalare kor med inbyggd absid, västtorn med ingång i norr samt sakristia på korets nordsida. Det äldsta. Öja kyrka har ett imponerande torn, hela 67 meter högt, högst av alla Gotlands landsortskyrkor. Kyrkan är byggd av sandsten och stod i sin nuvarande form färdig på talet. Från den katolska tiden kommer utsmyckningar i de medeltida kyrkorna på Gotland. Nere på Storsudret i Öja besökandsvärda kyrka hänger Öjakrucifixet i triumfbågen och bredvid står skulpturer vid namn Öjamadonnan, jungfru Maria som mater dolorosa, och lärjungen Johannes som fick sig en extra mor vid tillfället. Med kyrkans rivning år försvann ett viktigt källmaterial till bygdens historia. Långhuset har två smala rundbågiga fönsteröppningar bibeln online sydmuren. Translation This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages. För bilder, nanna blondell respektive bildsida rabattkod önskefoto på bilden. Recensioner av denna kyrka: öja kyrka