Lunds universitet program

   svt play nyheter 1 Comments

lunds universitet program

Här hittar du programmet för Inspirationsdagarna november Många upplever sin studenttid vid LTH som både tuff och fantastisk. Här fylls dina dagar med föreläsningar, grupparbeten, labbar, övningar och tentaplugg. Kurskamrater som blir som en extrafamilj som du träffar på sektioner, nationer och andra studentarrangemang. Allt det du lär dig under din tid på LTH. Industriell ekonomi, hp · Informations- och kommunikationsteknik, hp · Kemiteknik, hp · Lantmäteri, hp · Maskinteknik, hp · Maskinteknik - teknisk design, hp · Medicin och teknik, hp · Riskhantering (avslutande civilingenjörsprogram) · Teknisk fysik, hp · Teknisk matematik. lunds universitet program