Lärarhögskolan

   svt play nyheter 1 Comments

lärarhögskolan

Umeå School of Education utbildar blivande lärare samt studie- och yrkesvägledare. Våra utbildningar kännetecknas av flexibilitet, yrkesanpassning och påbyggbarhet. Alla utbildningsinriktningar har flexibelt upplagda studiegångar, vilket gör det möjligt för dig som studerande att i hög grad själv bestämma innehållet i din  ‎Lärarhögskolan · ‎Utbildning · ‎För våra studenter · ‎Forskning. Riksdagen i Sverige fattade ett beslut om att inrätta en lärarhögskola i söder, placeringen blev i Malmö. Det var den andra lärarhögskolan som tillkom i Sverige efter Stockholms. Från början fungerade den som en självständig lärarhögskola. bildade lärarhögskolan tillsammans med musikhögskolan en gren. Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) ersatte vid årsskiftet /09 (de första åren under namnet Umeå School of Education) den tidigare lärarfakulteten som ansvarig för lärarutbildningarna inom Umeå universitet. Som en del i nyordningen ingick också ett förstärkt fokus på forskning. Förste rektor för den nya. lärarhögskolan

Lärarhögskolan Video

Metodiska guldkorn 1