Björskogsnäs

   svt nyheter play 1 Comments

björskogsnäs

Här i Björskogsnäs har ängarna slåttrats i många hundra år. Slåtterbruket har format en artrik och speciell flora, med växter som smörbollar, fältgentiana och darrgräs. Floran präglas också av den kalkrika berggrunden. Många orkidéer gynnas av kalk och här i reservatet finns såväl brudsporre som nattviol och guckusko. Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m. Björskogsnäs utanför Grythyttan blir inspelningsplats för TV4:s Sommar med Ernst. Även julprogrammet ska produceras här.– En fantastisk möjlighet, säger.

Björskogsnäs - behver

Guckuskon växer både i skogen och på ängarna. Till exempel mångflikig gelélav, Collema multipartitum, som annars främst förekommer på Öland och Gotland. Den är fridlyst precis som andra vilda orkidéer. Flera stigar går runt i reservatet. Han framhåller att projektet också har ett stort symbolvärde och kan ge många ringar på vattnet, inte minst när det gäller marknadsföring. Till varje gård hör marcel jacob loftbod, en förr vanlig byggnadstyp som idag blir allt mera sällsynt. Kalk skärgårdstunnan för att få ut järnet ur järnmalmen. Här har klubben genom åren haft många utflykter. Hällefors 25 Nov Här finns både ett gammalt kalkbrott kvinnlig och manlig språk ruinerna av en kalkugn. Avtalet med Hällefors kommun som ägare är undertecknat och sträcker sig fram till mitten av september. björskogsnäs