Lottorna

lottorna

Rekryteringsfilm från som berättar om de utbildningar och möjligheter som finns inom Svenska Lottakåren. Riksförbundet Sveriges Lottakårer bildades år som Landstormskvinnoföreningen, vilken ingick i Landstormsförbundet (dagens Frivillig Befälsutbildning, FBU). Lottorna blev år en egen organisation och idag är cirka 9 kvinnor över hela landet från 16 år och uppåt medlemmar. Lottakåren partipolitiskt obunden. Svenska Lottakåren har ett brett utbildningsutbud som ger dig personlig utveckling och att på olika sätt kunna bidra till att stärka både krisberedskap och det militära försvaret. Dessutom erbjuder vi utvecklande ledarskapsutbildningar. Välj vad du är intresserad av. lottorna

Lottorna - drefter

Efter andra världskrigets slut satte det kalla kriget sin prägel på de frivilliga försvarsrörelserna. Helene was the summer of has been damaged in the war and was the renovation of Kõiguste ever since. Då vi tyvärr ej personligen kan deltaga i Ert jubileum sänder vi varmaste hälsningar och hjärtligt tack för allt uppoffrande arbete Ni gjort för oss. Yes, it was ready to go open several hotels we caught even dispose Guest Cover Holm buildings, Solna city children's summer camp and YWCA camps, the so-called Hammerska barn were prepared for installation of hay, cardboard mattresses and cardboard cover. Handledarkonferens - Ledarskap idag Vidareutveckling för dig som är handledare för Ledarskap idag.

Lottorna Video

Duktis återbrukar med Lottorna