Emedan

emedan

Engelsk översättning av 'emedan' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Synonymer till emedan! emedan betyder! emedan. Exempel på användning. Emedan betyder i stort sett samma sak som därför att. Se fler synonymer nedan. Synonymer därför att, eftersom, alldenstund, enär, fördenskull att, på grund av att, då, av den orsaken att, av det skälet att. Annons: synonym emedan, korsordshjälp. eho, evad, ehuru och emedan är alla fornsvenska ord. De två första är pronomen och de två andra konjunktioner. De har det gemensamt att förstavelsen e- faktiskt är det fornsvenska ordet e eller ä som betyder alltid. Ordet æ finns i isländskan med betydelsen allt, alltid. eho betyder vem som helst. Ex.: "Kom.

Emedan Video

Demonstration Hiroji FUKAZAWA (8 ème Dan FFKDA) et son assistant Bruno HOURIEZ (6 ème Dan FFKDA) emedan