Arbetsintyg

arbetsintyg

Arbetsintyg är en skriftlig handling som en arbetsgivare utfärdar angående en arbetstagares anställning då denna upphör. Någon allmän lagregel om arbetsintyg finns inte, men enligt domstolspraxis ska arbetsgivaren utfärda ett intyg som anger anställningstiden och beskriver utförda arbetsuppgifter. Arbetsintyg ska också. Arbetsintyg. När du avslutar en anställning har du rätt att få ett arbetsgivarintyg. Det gäller oavsett hur kort anställningen varit och gäller även för sommarjobb, helgjobb och extrajobb. Intyget kan behövas för att du ska få ersättning från a-kassan om du blir arbetslös, men det är också viktigt som. Här kan du begära och fylla i arbetsgivarintyg digitalt. Intygen signeras med BankID. Enkelt, snabbt och smidigt för både arbetsgivare och arbetstagare!

Arbetsintyg Video

Hjälp mig hitta boende i Stockholm

Arbetsintyg - Uppsala Konsert

I bedömningen kan arbetsgivaren bedöma arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande till exempel på en skala från 1 till 5 eller med orden svag, försvarlig, nöjaktig, god och utmärkt. Om anställningsförhållandet upphört på grund av arbetstagaren får arbetsgivaren inte specificera eller beskriva orsaken i arbetsintyget. Både omdöme och intyg är bra att ha när du ska söka nya jobb. Annonser Kontakt Säkerhet och regler Cookies. Ska du köpa ett företag? arbetsintyg