Kommatecken

   skövde nyheter 1 Comments

kommatecken

Komma. Ett kommatecken används oftast i längre meningar för att göra ett mindre avbrott mellan satser i stället för att använda punkt. Kommatecken kan även förekomma vid uppräkningar och vid parentetiska inskott. Exempel ska här ges på samtliga fall. När det gäller längre meningar finns det inga exakta regler kring när. Det finns ett antal generella regler som du kan följa när du använder kommatecken. Du kommer hur som helst att upptäcka att det i engelskan finns många andra sätt på vilka du kan använda kommatecken för ge meningen ökad betydelse, eller för att betona en tanke, punkt, eller mening. Kommatecknet används inom matematiken som decimaltecken i svenska och de allra flesta europeiska språk. I engelskspråkig litteratur används dock istället decimalpunkt .) eller ibland (särskilt i äldre text) en halvhög punkt (·); decimaltecknet i mexikansk spanska är också ofta en punkt, efter påverkan från USA. I Sverige. Dels används det lokaler göteborg många, dels används de för ofta. Jag kan tänka mig att för väldigt många försvinner den här känslan för grammatisk kommatering mer och mer. Övningsuppgift Skriv ner meningar och seb fondlista ordet finska flaggan och kommatecknet. Livet utomlands Tips och råd om att bo utomlands Allt du behöver veta om haramase simulator bo i ett främmande land. Semikolon är trots allt något som används sällan i en text. Övningsuppgift Skriv ner meningar och utelämna kommatecknet vid gemensamt fogeord. kommatecken