Spiltan stabil

   nyheter sto 1 Comments

spiltan stabil

Årets Sverigefond - Aktiefond Stabil. Spiltan Stabil - ett bra bassparande. Bra bassparande i bred och väldiversifierad portfölj. Sektorsfördelning: 50% värdebolag, 35% investmentbolag och 15% absolut avkastning. Analys: utifrån Spiltan Fonders övergripande investeringsfilosofi; Målsättningen är att över tiden uppnå en. Fond, Kategori, Index. I år*, 13,8, 10,8, 10,9. , 6,5, 9,1, 8,4. , 24,9, 8,0, 2,3. , 16,8, 15,5, 12,7. , 29,3, 24,7, 22,9. * Avkastning fram till november Kategorins jämförelseindex: MSCI Sweden NR SEK. Historisk utveckling. Spiltan Akti MSCI Sweden . 15 år, 10 år, 5 år, 3 år, 1 år, YTD, 6 mån, 3 mån. Placeras fondredaktör Pär Ståhl lyfter fram Spiltan Aktiefond Stabil som en av de svenska storbolagsfonder som klarat sig bäst turbulent tid. spiltan stabil

Spiltan stabil Video

Det var modeordet under Q1