Betyg i skolan

   lokala nyheter 1 Comments

betyg i skolan

För att fler elever ska klara skolan med goda resultat och med bästa möjliga förutsättningar måste de snabbare få uppföljning och återkoppling av undervisningen. Betygen är ett av flera verktyg som visar hur väl lektionerna, läxläsningen och undervisningen berikar eleverna med mer kunskap. Det finns även bestämmelser som säger att skolan kan ändra betyget, när det är uppenbara fel, på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Det kan till exempel handla om att ett tidigare bedömningsunderlag inte beaktats vid betygssättningen. I det fallet kan betyget ändras, men betyget får då inte  ‎Dags för betyg · ‎Översätta betyg · ‎Prövning i skolan · ‎Nyanlända elever och betyg. Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasie. betyg i skolan