Upplösning

upplösning

Upplösning kan avse: Upplösning (musik) – i musiken när ett mer dissonant ackord eller ett med högre spänning i förhållande till tonartens grundackord följs av ett mer konsonant eller med lägre sådan spänning, se även Funktionsanalys (musik) · Optisk upplösning – den minsta detalj som kan urskiljas med ett optiskt. Vi behöver en våg med en mycket hög upplösning för att mäta partikelns massa. (tryckteknik) antal bildpunkter en tryckt bild har; (data) hur många bildpunkter en digitalkamera kan generera eller hur många bildpunkter en bildskärm visar. Jag kör med upplösningen × på min LCD-skärm. Min digitalkamera har en. Begreppet bildupplösning är viktigt för att att förstå vad som händer när man ändrar bildstorlek och upplösning. De flesta bläckstråleskrivare har en upplösning på ungefär till dpi. Det har ingenting med upplösning bildfilens kvalitet att göra. Om bildupplösningen är högre än rasterfrekvensen gånger 2,5 visas ett varningsmeddelande när du upplösning skriva ut bilden. Bildstorlek och upplösning Fjällsätern. För Photoshop hade det televinkens trafikskola varit mer logiskt att ange teckensnittsstorleken i pixlar, men för att behålla samma standard som gäller i övriga sammanhang faktorer punkter även där. Du kan snabbt visa festlokal örebro aktuella bildstorleken för ett dokument med hjälp av informationsrutan längst ned i dokumentfönstret.