Bidrag invandrare får högre pension än arbetande svenskar

Personer som invandrar till Sverige när de är över 65 kan idag få mer i pension än infödda pensionärer. Äldreförsörjningsstödet ges till personer som fyllt 65 år och i huvudsak är invandrare. ÄFS tillkom för just deras skull och cirka två tredjedelar av de cirka 12 personer som nu får ÄFS är just utrikesfödda.. Sverige förföljer fattiga svenskar. Visar inlägg taggade med Äldreförsörjningsstöd till äldre invandrare som aldrig arbetat i Sverige är högre än svenskars pensioner. Tillbaka till bloggens startsida När 53 länder undersöktes fanns det inget land som lät pensionärer betala mer i skatt än de arbetande. Bara Sverige. Sidan 3-Bidragsinvandrare får HÖGRE pension än svenskar som arbetat hela livet Integration och invandring. Till sist, genom jobbskatteavdraget är Sverige förmodligen det enda land i världen som beskattar sina pensionärer högre än den arbetande delen av befolkningen. På många håll, exempelvis i.

Bidrag invandrare får högre pension än arbetande svenskar - blir frscha

Ålderspensionärerna förlorade en hel månadspension under talet utan någon kompensation i efterhand. Publicerad 16 november i  kristianstadsbladet. När man har förstått detta, att lagen faktiskt säger att de som söker asyl eller uppehållstillstånd som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande ska få full garantipension redan från början om de har fyllt 65 år så förstår man hur förslaget och fult myndigheter som Pensionsmyndigheten faktiskt beter sig. Vad har man för agenda, vad vill man uppnå, vad önskar man att läsaren ska förstå? I vissa fall kan dock människor som fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande räkna med tiden från sitt hemland till garantipensionen. Håller med dig i allt som du skriver. ÄFS kan du få oavsett om du har invandrat till Sverige eller inte.